Νεότερα δεδομένα στην πρόληψη και αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα V

Project Info

Project Description

Project Description

Στις 15– 17 Σεπτεμβρίου 2023, στο ξενοδοχείο Electra Palace στην Θεσσαλονίκη.

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 15– 17 Σεπτεμβρίου  2023
Τόπος Διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Electra Palace, Θεσσαλονίκη
Οργάνωση: Επιστημονική Εταιρεία Εκπαίδευσης & Ενημέρωσης για τον καρκίνο Δυτικής Μακεδονίας
Μόρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης: ΝΑΙ
Φόρμα Εγγραφής: ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Επιστημονικό Πρόγραμμα:  Πατήστε εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Γραμματεία του συνεδρίου: GK Conference Management, PR & Communication

Τηλέφωνο: 210 6897552-3
Email: info@gk.gr
Site: www.gk.gr