Μaster class in pediatric Ηematology – Οncology

Project Info

Project Description

Project Description

Στις 3– 4 Μαΐου 2019 στο Ιωνικό Κέντρο(Φιλοξενία) στην Αθήνα

Ημερομηνία διεξαγωγής: 3 – 4 Μαΐου 2019
Τόπος διεξαγωγής: Ιωνικό Κέντρο(Φιλοξενία), Αθήνα

Οργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικής Αιματολογίας Ογκολογίας (ΕΕΠΑΟ)

Μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης: ΝΑΙ
Φόρμα εγγραφής: ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Επιστημονικό πρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την γραμματεία του συνεδρίου: GK Conference Management, PR & Communication

Τηλέφωνο: 210 6897552-3
Φαξ: 210 6897555
Email: info@gk.gr
Site: www.gk.gr