Κακοήθη Νεοπλάσματα Πεπτικού. Πρόληψη, Διάγνωση, Θεραπεία, II

Project Info

Project Description

Στις 4 – 5 Σεπτεμβρίου 2020 στο Ξενοδοχείο Electra PALACE στη Θεσσαλονίκη

Ημερομηνία διεξαγωγής: 4 – 5 Σεπτεμβρίου 2020
Τόπος διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Electra PALACE στη Θεσσαλονίκη

Οργάνωση: Επιστημονική Εταιρεία Εκπαίδευσης & Ενημέρωσης για τον καρκίνο Δυτικής Μακεδονίας.
Μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης: ΝΑΙ
Φόρμα εγγραφής: ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Επιστημονικό πρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την γραμματεία του συνεδρίου: GK Conference Management, PR & Communication

Τηλέφωνο: 210 6897552-3
Φαξ: 210 6897555
Email: info@gk.gr
Site: www.gk.gr