Ημέρες Πνευμονολογίας 2020

Project Info

Project Description

Στις 24 – 25 Ιανουαρίου 2020 στο Ξενοδοχείο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ στην Πάτρα

Ημερομηνία διεξαγωγής: 24 – 25 Ιανουαρίου 2020
Τόπος διεξαγωγής: Ξενοδοχείο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ. Πάτρα

Οργάνωση: Ινστιτούτο Μελέτης Λοιμώξεων στον

Μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης: ΝΑΙ
Φόρμα εγγραφής: ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Επιστημονικό πρόγραμμα: Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την γραμματεία του συνεδρίου: GK Conference Management, PR & Communication

Τηλέφωνο: 210 6897552-3
Φαξ: 210 6897555
Email: info@gk.gr
Site: www.gk.gr