Ημερίδα σύγχρονης ογκολογίας: Από την μοριακή διάγνωση στην μοντέρνα θεραπευτική των πιο συχνών τύπων καρκίνου

Project Info

Project Description

 Στις 30 Μαρτίου 2019 στο Ξενοδοχείο Elpida στις Σέρρες

Ημερομηνία διεξαγωγής: 30 Μαρτίου 2019
Τόπος διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Elpida στις Σέρρες

Οργάνωση: Ιατρικός Σύλλογος Σερρών

Μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης: ΝΑΙ
Φόρμα εγγραφής: ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Επιστημονικό πρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την γραμματεία του συνεδρίου: GK Conference Management, PR & Communication

Τηλέφωνο: 210 6897552-3
Φαξ: 210 6897555
Email: info@gk.gr