Εφαρμογές της ιατρικής ακριβείας στην ογκολογία

Project Info

Project Description

Στις 18 – 19 Σεπτεμβρίου, 2020 στο Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 18 – 19 Σεπτεμβρίου, 2020
Τόπος Διεξαγωγής: Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα

Οργάνωση: Ελληνικό Κολλέγιο Μαστολογίας

Μόρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης: ΝΑΙ
Φόρμα Εγγραφής: ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Επιστημονικό Πρόγραμμα:  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Γραμματεία του συνεδρίου: GK Conference Management, PR & Communication

Τηλέφωνο: 210 6897552-3
Email: info@gk.gr
Site: www.gk.gr