Εφαρμογές της Ιατρικής Ακριβείας στην Ογκολογία

Project Info

Project Description

Project Description

Στις 7 – 8 Ιουνίου, 2024 στο Παλαιό Πτωχοκομείο (Royal Theater) στην Πάτρα

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 7 – 8 Ιουνίου, 2024
Τόπος Διεξαγωγής: Παλαιό Πτωχοκομείο (Royal Theater), Πάτρα

Οργάνωση: Ελληνικό Κολέγιο Μαστολογίας

Μόρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης: ΝΑΙ
Φόρμα Εγγραφής: ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Επιστημονικό Πρόγραμμα: Δεν έχει ολοκληρωθεί

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Γραμματεία του συνεδρίου: GK Conference Management, PR & Communication

Τηλέφωνο: 210 6897552-3
Email: info@gk.gr
Site: www.gk.gr