Επιστημονικό Συμπόσιο Χειρουργικής & Νοσηλευτικής Ογκολογίας

Project Info

Project Description

Επιστημονικό Συμπόσιο Χειρουργικής & Νοσηλευτικής Ογκολογίας

Στις 3 – 4 Νοεμβρίου 2017, στο ξενοδοχείο Αετών Μέλαθρον στα Τρίκαλα

Ημερομηνία διεξαγωγής: 3-4 Νοεμβρίου 2017
Τόπος διεξαγωγής: Τρίκαλα, Ξενοδοχείο Αετών Μέλαθρον
Οργάνωση: Ιατρικός Σύλλογος Τρικάλων «Ο Ασκληπιός»
Μόρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης:
 ΝΑΙ
Εγγραφή: Θα ανακοινωθεί στο επιστημονικό πρόγραμμα
Φόρμα Εγγραφής: ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Επιστημονικό Πρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την γραμματεία του συνεδρίου: GK Conference Management, PR & Communication

Τηλέφωνο: 210 6897552-3
Φαξ: 210 6897555
Email: info@gk.gr
Site: www.gk.gr