Επίκαιρα θέματα καρκίνου αναπνευστικού και ουροποιογεννητικού συστήματος

Project Info

Project Description

Project Description

Στις 1 2 Σεπτεμβρίου 2022 στο Ξενοδοχείο Electra PALACE στη Θεσσαλονίκη

Ημερομηνία διεξαγωγής: 1 – 2 Σεπτεμβρίου 2022
Τόπος διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Electra PALACE  στη Θεσσαλονίκη

Οργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Νεοπλασιών

Μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης: ΝΑΙ
Φόρμα εγγραφής: ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Επιστημονικό πρόγραμμα: Πατήστε εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την γραμματεία του συνεδρίου: GK Conference Management, PR & Communication

Τηλέφωνο: 210 6897552-3
Φαξ: 210 6897555
Email: info@gk.gr
Site: www.gk.gr