Επίκαιρα θέματα στην ογκολογία του ουρολογικού καρκίνου

Project Info

Project Description

Στις 4 – 5 Δεκεμβρίου 2020 WEB SCIENTIFIC EVENT

Ημερομηνία διεξαγωγής: 4 – 5 Δεκεμβρίου 2020
Οργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Νεοπλασιών

Μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης: ΝΑΙ
Φόρμα εγγραφής: ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Επιστημονικό πρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Για την online παρακολούθηση του συνεδρίου, επισκεφθείτε το παρακάτω link:

Επίκαιρα θέματα στην Ουρολογία του Ουρολογικού Καρκίνου

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την γραμματεία του συνεδρίου: GK Conference Management, PR & Communication

Τηλέφωνο: 210 6897552-3
Φαξ: 210 6897555
Email: info@gk.gr
Site: www.gk.gr