Επίκαιρα Θέματα Καρκίνου Αναπνευστικού και Ουροποιογεννητικού Συστήματος ΙΙ

Project Info

Project Description

Project Description

Στις 20 21 Σεπτεμβρίου 2024 στο Ξενοδοχείο Electra PALACE στη Θεσσαλονίκη

Ημερομηνία διεξαγωγής: 20 – 21 Σεπτεμβρίου 2024
Τόπος διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Electra PALACE στη Θεσσαλονίκη

Οργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Νεοπλασιών

Μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης: ΝΑΙ
Φόρμα εγγραφής: ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Επιστημονικό πρόγραμμα: ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΚΟΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την γραμματεία του συνεδρίου: GK Conference Management, PR & Communication

Τηλέφωνο: 210 6897552-3
Φαξ: 210 6897555
Email: info@gk.gr
Site: www.gk.gr