Διαχείριση πνευμονικής εμβολής ασθενών με ΧΑΠ ή νεοπλασματική νόσο

Project Info

Project Description

Διαχείριση πνευμονικής εμβολής ασθενών με ΧΑΠ ή νεοπλασματική νόσο

Στις 4-5 Μαΐου 2018 στο ξενοδοχείο Αιγές Μέλαθρον στη Βέροια

Ημερομηνία διεξαγωγής: 4-5 Μαΐου 2018
Τόπος διεξαγωγής: Αιγές Μέλαθρον στη Βέροια
Οργάνωση: Ιατρικός Σύλλογος Ημαθίας
Μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης: ΝΑΙ
Εγγραφή: Θα ανακοινωθεί στο επιστημονικό πρόγραμμα
Φόρμα εγγραφής: ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Επιστημονικό πρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την γραμματεία του συνεδρίου: GK Conference Management, PR & Communication

Τηλέφωνο: 210 6897552-3
Φαξ: 210 6897555
Email: info@gk.gr
Site: www.gk.gr