Βιοεπιστήμες & καρκίνος: Από την πρόληψη στην θεραπεία

Project Info

Project Description

Βιοεπιστήμες & καρκίνος: Από την πρόληψη στην θεραπεία

Στις 13-14 Οκτωβρίου 2017 στο ξενοδοχείο Divani Caravel στην Αθήνα

Hμερομηνία διεξαγωγής: 13-14 Οκτωβρίου 2017
Τόπος διεξαγωγής: Αθήνα, Ξενοδοχείο Divani Caravel
Οργάνωση: HeCOG – Ελληνική Συνεργαζόμενη Ογκολογική Ομάδα
Μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης: ΝΑΙ
Εγγραφή: Θα ανακοινωθεί στο πρόγραμμα
Φόρμα εγγραφής: ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Επιστημονικό πρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την γραμματεία του συνεδρίου: GK Conference Management, PR & Communication

Τηλέφωνο: 210 6897552-3
Φαξ: 210 6897555
Email: info@gk.gr
Site: www.gk.gr