Βιοεπιστήμες, καινοτομία & καρκίνος: Από την πρόληψη στην θεραπεία

Project Info

Project Description

Βιοεπιστήμες, καινοτομία & καρκίνος: Από την πρόληψη στην θεραπεία

Στις 18 – 19  Οκτωβρίου 2019 στο ξενοδοχείο Divani Caravel στην Αθήνα

Hμερομηνία διεξαγωγής: 18 – 19 Οκτωβρίου 2019
Τόπος διεξαγωγής: Αθήνα, Ξενοδοχείο Divani Caravel
Οργάνωση:
Μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης: ΝΑΙ
Εγγραφή: Θα ανακοινωθεί στο πρόγραμμα
Φόρμα εγγραφής: ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Επιστημονικό πρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την γραμματεία του συνεδρίου: GK Conference Management, PR & Communication

Τηλέφωνο: 210 6897552-3
Φαξ: 210 6897555
Email: info@gk.gr
Site: www.gk.gr