«Βελτιστοποιώντας το Παρόν, Ανοίγοντας Νέους Ορίζοντες III»

Project Info

Project Description

Project Description

Στις 31 Μαΐου – 1 Ιουνίου, 2024 στο Ξενοδοχείο City Loft, στην Πάτρα

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 31 Μαΐου – 1 Ιουνίου, 2024
Τόπος Διεξαγωγής: Ξενοδοχείο City Loft, Πάτρα

Οργάνωση: Ιατρική Εταιρεία Παθολογικών Ειδικοτήτων Νοτιοδυτικής Ελλάδας

Μόρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης: ΝΑΙ
Φόρμα Εγγραφής: ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Επιστημονικό Πρόγραμμα: Δεν έχει ολοκληρωθεί

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Γραμματεία του συνεδρίου: GK Conference Management, PR & Communication

Τηλέφωνο: 210 6897552-3
Email: info@gk.gr
Site: www.gk.gr