Βέλτιστες Πρακτικές στην Οργάνωση ενός Συστήματος Δωρεάς Οργάνων & Μεταμοσχεύσεων

Project Info

Project Description

Στις 6 – 7 Δεκεμβρίου 2018, Μουσείο Ακρόπολης

Ημερομηνία διεξαγωγής: 6 – 7 Δεκεμβρίου 2018
Τόπος διεξαγωγής: Αμφιθέατρο Μουσείου Ακρόπολης
Οργάνωση: Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών

Υπό την Αιγίδα: Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων, Ελληνική Εταιρεία Μεταμοσχεύσεων

Powered by: Onassis Health
Μόρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης:
 ΝΑΙ
Εγγραφή: Θα ανακοινωθεί στο επιστημονικό πρόγραμμα
Φόρμα Εγγραφής: ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Επιστημονικό Πρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την γραμματεία του συνεδρίου: GK Conference Management, PR & Communication

Τηλέφωνο: 210 6897552-3
Φαξ: 210 6897555
Email: info@gk.gr
Site: www.gk.gr