Ανακαλύπτοντας το βέλτιστο θεραπευτικό αλγόριθμο στην ογκολογία / Excellence in Oncology

Project Info

Project Description

Project Description

Στις 1112 Οκτωβρίου 2024, στο ξενοδοχείο Divani Caravel, στην Αθήνα

Ημερομηνία διεξαγωγής: 11-12 Οκτωβρίου 2024

Τόπος διεξαγωγής: Divani Caravel, Αθήνα

Οργάνωση: Διεπιστημονική Εταιρεία Έρευνας, Θεραπείας & Υποστήριξης Καρκινοπαθών

Μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης: ΝΑΙ

Φόρμα εγγραφής: ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ


Επιστημονικό πρόγραμμα: ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΚΟΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ