5 & 6 Δεκεμβρίου 2014 12ο Πολυθεματικό Ιατρικό Συνέδριο Λακωνίας

Project Info

Project Description

5 & 6 Δεκεμβρίου 2014
12ο Πολυθεματικό Ιατρικό Συνέδριο Λακωνίας
Υπό την οργάνωση του Ιατρικού Συλλόγου Λακωνίας

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 5 & 6 Δεκεμβρίου 2014
Τόπος Διεξαγωγής: Αμφιθέατρο Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Σπάρτη
Οργάνωση: Ιατρικός Σύλλογος Λακωνίας
Αιγίδα: 
Μόρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης: ΝΑΙ
Επιστημονικό Πρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ