27/09/2008 Ξενοδοχείο Perrakis – Άνδρος

Project Info

Project Description

27/09/2008 Ξενοδοχείο Perrakis – Άνδρος
«Οι καρδιοπάθειες και οι παράγοντες κινδύνου στην εποχή μας – 
Οφέλη από τη θεραπεία τους ΙΙ» με θέμα τις καρδιοπάθειες.
Υπό την αιγίδα του Δήμου Υδρούσσας

Ομιλητές:

Βασίλειος Νικολάου: Καρδιολόγος, Αναπληρωτής Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Ερυθρού Σταυρού, Υπεύθυνος Ιατρείου Λιπιδίων
Ιωάννης Παπαδάκης: Καρδιολόγος και Συνεργάτης του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών
Ιωάννης Ταγκούλης: Επεμβατικός Καρδιολόγος, Αναπληρωτής Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Ερυθρού Σταυρού