2 & 3 Οκτωβρίου 2015 2ο Μακεδονικό Πολυθεματικό Ογκολογικό Συνέδριο

Project Info

Project Description

2 & 3 Οκτωβρίου 2015
2ο Μακεδονικό Πολυθεματικό Ογκολογικό Συνέδριο
Υπό την οργάνωση του Ιατρικού Συλλόγου Κοζάνης

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 2 -3 Οκτωβρίου 2015
Τόπος Διεξαγωγής: Καστοριά, Ξενοδοχείο Limneon
Οργάνωση: Ιατρικός Σύλλογος Κοζάνης
Επιστημονικό Πρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ