11 & 12 Σεπτεμβρίου 2015 1o Επιστημονικό Συνέδριο Επίκαιρα θέματα καρκίνου μαστού

Project Info

Project Description

11 & 12 Σεπτεμβρίου 2015
1o Επιστημονικό Συνέδριο “Επίκαιρα θέματα καρκίνου μαστού:
Ανασκόπηση διεθνών συνεδρίων 2015″
Υπό την οργάνωση της Ελληνικής Oμάδας Mελέτης της Ψυχονευροανοσολογίας Καρκίνου

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 11-12 Σεπτεμβρίου 2015
Τόπος Διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα
Οργάνωση: Ελληνική Oμάδα Mελέτης της Ψυχονευροανοσολογίας Καρκίνου
Επιστημονικό Πρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ