11 Οκτωβρίου 2014 “Cancer Treatments: State of art and cost effectiveness”

Project Info

Project Description

11 Οκτωβρίου 2014
 “Cancer Treatments: State of art and cost effectiveness”
Υπό την οργάνωση του Ελληνικού Ογκολογικού Ινστιτούτου Υποστήριξης Ασθενών

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 11 Οκτωβρίου 2014
Τόπος Διεξαγωγής: Αθήνα
Οργάνωση: Ελληνικό Ογκολογικό Ινστιτούτο Υποστήριξης Ασθενών
Αιγίδα: –
Μόρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης: ΝΑΙ
Επιστημονικό Πρόγραμμα: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜA

Φωτογραφίες από το Forum:

pap1 pap2 pap3 pap4 pap6 pap5