7ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: Ημέρες Νευρολογίας & Πρωτοβάθμια Περίθαλψη

Project Info

Project Description

Στις 13 – 14 Μαρτίου 2020 στο Ξενοδοχείο MOXY στην Πάτρα

Ημερομηνία διεξαγωγής: 13 – 14 Μαρτίου 2020
Τόπος διεξαγωγής: Ξενοδοχείο MOXY στην Πάτρα
Οργάνωση: Ιατρική Εταιρία Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου

Μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης: ΝΑΙ
Φόρμα εγγραφής: ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Επιστημονικό πρόγραμμα: Δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την γραμματεία του συνεδρίου: GK Conference Management, PR & Communication

Τηλέφωνο: 210 6897552-3
Φαξ: 210 6897555
Email: info@gk.gr
Site: www.gk.gr