3η Επιστημονική Συνάντηση «Σύγχρονες Προσεγγίσεις Κλινικής Καρδιολογίας»

Project Info

Project Description

Στις  4 – 5 Ιουνίου 2021 στο Ξενοδοχείο Divani Caravel, στην Αθήνα

Ημερομηνία διεξαγωγής: 4 – 5 Ιουνίου 2021
Τόπος διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Divani Caravel, Αθήνα
Οργάνωση: Εταιρεία Πρόληψης Καρδιοαγγειακής Νόσου
Μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης: ΝΑΙ
Φόρμα εγγραφής: ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Επιστημονικό πρόγραμμα: Δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την γραμματεία του συνεδρίου: GK Conference Management, PR & Communication

Τηλέφωνο: 210 6897552-3
Φαξ: 210 6897555
Email: info@gk.gr
Site: www.gk.gr