2ο Βορειοελλαδικό Κλινικό Φροντιστήριο Ογκολογίας

Project Info

Project Description

Στις 20 – 21 Νοεμβρίου 2020 στο ΑΕΤΩΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ Hotel, στα Τρίκαλα

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 11 – 12 Σεπτεμβρίου, 2020
Τόπος Διεξαγωγής: ΑΕΤΩΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ Hotel, Τρίκαλα

Οργάνωση: Επιστημονική Εταιρεία Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης για τον Καρκίνο Δυτικής Μακεδονίας

Μόρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης: ΝΑΙ
Φόρμα Εγγραφής: ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Επιστημονικό Πρόγραμμα: Δεν έχει ολοκληρωθεί

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Γραμματεία του συνεδρίου: GK Conference Management, PR & Communication

Τηλέφωνο: 210 6897552-3
Email: info@gk.gr
Site: www.gk.gr