Τα 5 νεότερα δεδομένα στις λοιμώξεις

Project Info

Project Description

Στις 21 – 22 Μαΐου 2021 στο Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών στην Πάτρα

Ημερομηνία διεξαγωγής: 21 – 22 Μαΐου 2021
Τόπος διεξαγωγής: Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών στην Πάτρα
Οργάνωση: Ινστιτούτο Μελέτης Λοιμώξεων στον Διαβητικό Ασθενή.
Μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης: ΝΑΙ
Φόρμα εγγραφής: ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Επιστημονικό πρόγραμμα: ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την γραμματεία του συνεδρίου: GK Conference Management, PR & Communication

Τηλέφωνο: 210 6897552-3
Φαξ: 210 6897555
Email: info@gk.gr
Site: www.gk.gr