Νεότερες εξελίξεις – Θεραπευτικός αλγόριθμος νεοπλασματικών νοσημάτων ΙΙ

Project Info

Project Description

Στις 1 – 2 Μαΐου 2020 στο Ξενοδοχείο Chandris στη Χίο

Ημερομηνία διεξαγωγής: 1 – 2 Μαΐου 2020
Τόπος διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Chandris στη Χίο

Οργάνωση: Ιατρικός Σύλλογος Χίου

Μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης: ΝΑΙ
Φόρμα εγγραφής: ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Επιστημονικό πρόγραμμα: Δεν έχει ολοκληρωθεί

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την γραμματεία του συνεδρίου: GK Conference Management, PR & Communication

Τηλέφωνο: 210 6897552-3
Φαξ: 210 6897555
Emailinfo@gk.gr
Site: www.gk.gr