Ημέρες Πνευμονολογίας: Πνευμονοπάθειες και καρκίνος, Q & A

Project Info

Project Description

Ημέρες Πνευμονολογίας: Πνευμονοπάθειες και καρκίνος, Q & A

Στις 15 – 17 Ιουνίου, 2018 στο ξενοδοχείο Elpida στις Σέρρες

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 15 – 17 Ιουνίου, 2018
Τόπος Διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Elpida,  Σέρρες
Οργάνωση: Ιατρικός Σύλλογος Σερρών
Μόρια Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης: ΝΑΙ
Εγγραφή: Θα ανακοινωθεί στο επιστημονικό πρόγραμμα
Φόρμα Εγγραφής: ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Επιστημονικό Πρόγραμμα:  Δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Γραμματεία του συνεδρίου: GK Conference Management, PR & Communication

Τηλέφωνο: 210 6897552-3
Email: info@gk.gr
Site: www.gk.gr